دوشنبه 27 خرداد 1398-18:19
نام عکاس: مهدی آراسته
زمان انتشار: دوشنبه 12 فروردین 1398 18:05

جشنواره فرهنگی ورزشی منطقه عشایری و گردشگری گواب شهرستان خوسف

جشنواره فرهنگی ورزشی منطقه عشایری و گردشگری گواب شهرستان خوسف با حضور مردم شهرستان و مسئولان برگزارشد.