سه شنبه 30 بهمن 1397-18:54
نام عکاس: مهدی آراسته
زمان انتشار: شنبه 20 بهمن 1397 17:04

نمایشگاه شهدای جومیان درشهرستان خوسف

نمایشگاه شهدای جومیان در محله جومیان شهرستان خوسف شب گذشته توسط مقاومت بسیج شهید یعقوبی، شهرستان خوسف برپا شد.