شنبه 4 اسفند 1397-09:09
نام عکاس: علیرضا زارع
زمان انتشار: جمعه 28 دی 1397 12:06

کار گروه تخصصی کارشناسان فناوری و نیروی انسانی آموزش و پرورش استان بوشهر

کار گروه تخصصی کارشناسان فناوری و نیروی انسانی آموزش و پرورش استان بوشهردر اردوگاه چاهکوتا بوشهر برگزار شد .