سه شنبه 30 بهمن 1397-21:04
نام عکاس: علیرضا زارع
زمان انتشار: چهارشنبه 26 دی 1397 11:34

گردهمایی تخصصی هسته گزینش آموزش و پرورش استان بوشهر

گردهمایی تخصصی هسته گزینش آموزش و پرورش استان بوشهر با حضور حجت الاسلام ناصری، دبیر هیئت مرکزی، سلطانی، مدیرکل دبیرخانه هیئت مرکزی،صدری و طهماسبی، عضو هیات مرکزی وزارت آموزش و پرورش برگزار شد .

شماره گزارش: 886552