جمعه 30 فروردین 1398-03:39
نام عکاس: علیرضا زارع
زمان انتشار: چهارشنبه 26 دی 1397 09:32

نهمین جلسه شورای آموزش و پرورش استان بوشهر

نهمین جلسه شورای آموزش و پرورش استان بوشهر با حضور نورعلی عباس پور مدیرکل انجمن اولیاء و مربیان وزارت آموزش و پرورش برگزار شد .