شنبه 29 تیر 1398-10:29
نام عکاس: علیرضا زارع
زمان انتشار: چهارشنبه 26 دی 1397 09:32

نهمین جلسه شورای آموزش و پرورش استان بوشهر

نهمین جلسه شورای آموزش و پرورش استان بوشهر با حضور نورعلی عباس پور مدیرکل انجمن اولیاء و مربیان وزارت آموزش و پرورش برگزار شد .