چهارشنبه 3 بهمن 1397-19:19
نام عکاس: غزل رمضانیان
زمان انتشار: پنج‌شنبه 20 دی 1397 18:38

گردهمایی کارشناسان و مدیران مدارس متوسطه نظری استان بوشهر

گردهمایی کارشناسان و مدیران مدارس متوسطه نظری استان بوشهر با حضور عبدالرسول عمادی سرپرست معاونت آموزش متوسطه وزارت آموزش و پرورش برگزار شد .