چهارشنبه 29 اسفند 1397-04:17
نام عکاس: صمد احسانی
زمان انتشار: دوشنبه 17 دی 1397 07:53

دهمین جلسه شورای آموزش و پرورش بویراحمد

دهمین جلسه شورای آموزش و پرورش بویراحمد با حضور شاهرخ کناری، رئیس شورا و علی حسن زاده، مدیر آموزش و پرورش برگزار شد.