سه شنبه 28 خرداد 1398-14:11
نام عکاس: داود دانشمند
زمان انتشار: چهارشنبه 12 دی 1397 13:33

بازدید معاون وزیر راه و شهرسازی از پروژه‌های راه و شهرسازی خراسان شمالی

خادمی، معاون وزیر راه و شهرسازی، از پروژه های راه و شهرسازی خراسان شمالی به همراه مدیرکل راه و شهرسازی بازدیدکرد.