دوشنبه 3 تیر 1398-16:58
نام عکاس: محمد صالح عربپور
زمان انتشار: یکشنبه 18 آذر 1397 14:32

رونمایی از تابلوها و کتب مدارس غیر انتفاعی توسط مدیرکل مدارس غیر انتفاعی وزارت آموزش و پرورش

تابلوها و کتب مدارس غیر انتفاعی توسط مدیرکل مدارس غیر انتفاعی وزارت آموزش و پرورش رونمایی شد

شماره گزارش: 877045