جمعه 30 فروردین 1398-03:27
نام عکاس: پردیس سهیلی
زمان انتشار: پنج‌شنبه 15 آذر 1397 13:35

حضور دانش آموزان شهرقدس در مناطق عملیاتی جنوب کشور

کاروان ۴۴۰نفره دانش‌آموزان دخترشهرقدس در قالب کاروان راهیان نوردرمناطق عملیلتی جنوب کشور حضور یافتند.