سه شنبه 31 اردیبهشت 1398-08:59
نام عکاس: شیدا مشهور
زمان انتشار: سه‌شنبه 1 آبان 1397 15:02

برگزاری نمایشگاه تکنولوژی آموزشی در ناحیه یک ری

افتتاحیه نمایشگاه تکنولوژی و آموزشی با حضور معاونت ابتدایی آموزش و پرورش ناحیه یک در پژوهش سرای رازی برگزار شد.

شماره گزارش: 864885