یکشنبه 5 خرداد 1398-08:27
نام عکاس: عباس گرشاسپی
زمان انتشار: چهارشنبه 18 مهر 1397 15:50

روزملی کودک در دبستان پسرانه شهید محمود کاوه بوشهر

روزملی کودک در دبستان پسرانه شهید محمود کاوه بوشهر با حضور پدر بزرگ و مادر بزرگ ها و نوه هایشان همراه با صبحانه سالم برگزار شد .