شنبه 27 بهمن 1397-00:42
نام عکاس: علی شریف زاده
زمان انتشار: سه‌شنبه 17 مهر 1397 15:22

بازدید معاون ابتدایی وزیر آموزش و پرورش از مدارس شهرستان پاکدشت و ورامین

شماره گزارش: 860973

کلمات کلیدی: رضوان حکیم زاده