یکشنبه 5 خرداد 1398-07:51
نام عکاس: علی شریف زاده
زمان انتشار: سه‌شنبه 17 مهر 1397 15:22

بازدید معاون ابتدایی وزیر آموزش و پرورش از مدارس شهرستان پاکدشت و ورامین

شماره گزارش: 860973

کلمات کلیدی: رضوان حکیم زاده