شنبه 27 بهمن 1397-12:30
نام عکاس: مرضیه شفیعی تبار
زمان انتشار: جمعه 23 شهریور 1397 17:07

همایش شیرخوارگان حسینی در مصلی المهدی بیرجند

همایش شیرخوارگان حسینی همزمان با 5500نقطه در ایران وجهان در اولین جمعه ماه محرم درمصلی المهدی بیرجند برگزارشد.

شماره گزارش: 853855

کلمات کلیدی: شیرخوارگان حسینی