سه شنبه 2 بهمن 1397-06:41
نام عکاس: امیررضا عامریان
زمان انتشار: یکشنبه 21 مرداد 1397 19:41

بازدید اصحاب رسانه از پایگاه های هلال احمر استان سمنان -۱

اصحاب رسانه از پایگاه هوایی استان سمنان، پایگاه صحرایی سرخه، پایگاه کوهستانی مهدیشهر، سازمان هلال احمر استان سمنان و شهرستان سرخه بازدید کردند.

شماره گزارش: 844968

کلمات کلیدی: