شنبه 27 بهمن 1397-17:12
نام عکاس: سید خلف هاشمی
زمان انتشار: جمعه 19 مرداد 1397 13:43

گرامیداشت روز خبرنگار در بوشهر

گرامیداشت روز خبرنگاردر استانداری بوشهر برگزار شد .

شماره گزارش: 844243