دوشنبه 25 شهریور 1398-21:22
نام عکاس: مانی معز اردلان
زمان انتشار: یکشنبه 14 مرداد 1397 12:26

حضور پیشتازان پسر استان کردستان در هشتمین اردو ملی سازمان دانش آموزی

پیشتازان پسر استان کردستان در هشتمین اردو ملی سازمان دانش آموزی که در اردوگاه شهید با هنر تهران در حال برگزاری است حضور فعال دارند.