شنبه 4 فروردین 1397-16:40
نام عکاس: علی جوکار /نگار رضایی
زمان انتشار: دوشنبه 21 اسفند 1396 16:24

انتخابات اعضای شورای دانش آموزی در داراب

این مراسم با حضور مسئولین و رای گیری از دانش آموزان به انتخاب چهار دخترو چهار نفر پسر پایان انجامید.

شماره گزارش: 806472