دوشنبه 26 آذر 1397-05:44
نام عکاس: علی جوکار
زمان انتشار: دوشنبه 21 اسفند 1396 16:07

جلسات پیش گیری از اعتیاد و رفتار پر خطردرشهرستان داراب

در مدارس مختلف شهرستان داراب کارگاه پیش گیری از اعتیاد و رفتار پر خطر برگزار میشود، در این کارگاه مدرسان حرفه ای برای والدین دانش اموزان نحوه برخورد را آموزش دادند .

شماره گزارش: 806464

کلمات کلیدی: