چهارشنبه 2 مهر 1399-00:47
نام عکاس: مهدی آراسته
زمان انتشار: جمعه 13 تیر 1399 21:49

اقامه چهارمین نماز جمعه سال ۱۳۹۹ شهرستان خوسف

اقامه چهارمین نماز جمعه سال ۱۳۹۹ شهرستان خوسف هیئت حسینی با حضور محمد علی واقعی مدیر کل آموزش و پرورش خراسان جنوبی