امروز: شنبه 14 تیر 1399 - 04:08 تبلیغات

گنجینه آموزش و پرورش استان همدان

در موزه مدرسه، که از سال 1390 در دبیرستان قدیمی ابن سینای همدان قرار دارد تاریخ آموزش و پرورش استان همدان به نمایش گذاشته می شود و بدین منظور مدرسه ابن سینا همدان به عنوان قدیمی ترین مدرسه این استان انتخاب و طبقه زیرین آن تبدیل به موزه شده است. در این موزه مدرسه شش بخش اصلی از جمله همدان شناسی، بخش تاریخ آموزش و پرورش، مکتب خانه، اتاق حکیم ابوعلی سینا، اتاق هنرمندان ایرانی و اتاق مفاخر و مشاهیر وجود دارد.

همه عناوین اخبار مدارس همدان