امروز: شنبه 16 آذر 1398 - 10:33 تبلیغات

تدبیری برای رونق پژوهش در مدارس

سمنان (پانا) - معاون پژوهش و برنامه ریزی آموزش و پرورش استان سمنان خبر داد: سفیران پژوهش؛ حلقه مفقوده بین کارشناسان پژوهش ادارات و مدارس است.

همه عناوین اخبار مدارس سمنان