امروز: دوشنبه 2 اردیبهشت 1398 - 21:17 تبلیغات

تمرکز بر مدارس باعث ارتقاء سلامت جامعه می شود

معاون دفتر تربیت بدنی و فعالیت های ورزشی وزارت آموزش و پرورش گفت: باید برای ارتقاء سلامت جامعه بر مدارس متمرکز شویم چراکه هرجا مدرسه، معلم و مدیر میدان دار بوده اند، اقدامات موثر و خوبی صورت گرفته است.

همه عناوین آموزش و پرورش مرکزی