امروز: سه شنبه 23 مهر 1398 - 00:44 تبلیغات

آق قلا ، ۷ ماه پس از سیل

آق قلا (پانا) _ با توجه به سیل اخیر، مدارس این مناطق همزمان با سایر مدارس کشور برنامه های آموزشی و پرورشی خود را شروع کرد.

روابط انسانی مبتنی بر رفتار سازمانی ارزش مدار، منجر به ارتقای شاخص ها ودستیابی به اهداف سازمانی متوسطه اول شده است

پانا (گرگان) - مالک خان احمدی رییس اداره آموزش متوسطه اول اداره کل آموزش وپرورش استان گفت : روابط انسانی مبتنی بر رفتار سازمانی ارزش مدار، منجر به ارتقای شاخص ها ودستیابی به اهداف سازمانی متوسطه اول گردیده است .

همه عناوین آموزش و پرورش گلستان