امروز: یکشنبه 3 شهریور 1398 - 22:37 تبلیغات

نهمین جلسه مجمع خیرین مدرسه ساز آموزش و پرورش منطقه8 برگزار شد

تهران (پانا) - نهمین جلسه خیرین مدرسه سازآموزش و پرورش  منطقه8، با حضور زاهدی نماینده مجمع خیرین مدرسه ساز،  مینو زمان، مدیرآموزش و پرورش منطقه و برادران معتمدیان، خیرین مدرسه مولود و اعضای مجمع خیرین منطقه در سالن شورای منطقه  تشکیل شد.

بازدید کریمی از پایگاه انتخاب رشته مدرسه امام علی(ع) در منطقه۱۸

تهران (پانا) - عبدالرسول کریمی، معاون پرورشی اداره کل آموزش و پرورش شهر تهران به همراه بابلی، رئیس اداره مشاوره اداره کل آموزش و پرورش شهر تهران از پایگاه انتخاب رشته مدرسه امام علی (ع) در منطقه۱۸، بازدید به عمل آورد.

همه عناوین آموزش و پرورش تهران