دوشنبه 11 فروردین 1399-02:58
نام عکاس: مهدی فیروزی
زمان انتشار: دوشنبه 2 دی 1398 22:59

دومین اجلاس کنگره ملی 1500 شهید استان هرمزگان

اجلاسیه دانشجویی دانش آموزی و فرهنگیان کنگره ملی 1500 شهید استان هرمزگان برگزار شد .