سه شنبه 12 فروردین 1399-01:17
نام عکاس: منیژه عباسپور
زمان انتشار: دوشنبه 2 دی 1398 15:04

نمایشگاه صنایع دستی و دست ساخته های سواد آموزان

نمایشگاه صنایع دستی و دست ساخته‌های سواد آموزان و آموزش دهندگان سواد‌آموزی شهرستان بجنورد ،مدرسه امام رضا (ع)

شماره گزارش: 988739