دوشنبه 5 اسفند 1398-00:47
نام عکاس: عطیه رسائی
زمان انتشار: پنج‌شنبه 21 آذر 1398 18:23

بازدید مدیرسازمان دانش‌آموزی استان از کارگاه‌های آموزشی پیشتازان

بازدید محمدرضا بااطمینان مدیرسازمان دانش آموزی استان از کارگاه‌های آموزشی پیشتازان شهرستان بیرجند که درمحل دبیرستان شهید راشدی درحال برگزاری است.

شماره گزارش: 975958