دوشنبه 5 اسفند 1398-00:41
نام عکاس: ابوالفضل اکبری
زمان انتشار: دوشنبه 20 آبان 1398 20:48

بزرگداشت هفته مازندران

ویژه برنامه بزرگداشت روز مازندران به صورت کاروان شادی همراه با موسیقی محلی امروز در ساری برگزار شد.

شماره گزارش: 967756