شنبه 16 فروردین 1399-14:15
نام عکاس: فاطمه رضایی
زمان انتشار: دوشنبه 14 مرداد 1398 11:06

مراسم افتتاحیه اردوی «نشاط و امید» پسران شمالغرب کشور به میزبانی زنجان

اردوی «نشاط و امید» جوانان و روستای پسران شمالغرب کشوربه میزبانی زنجان از امروز آغاز شد.