دوشنبه 25 آذر 1398-16:57
نام عکاس: شیدا مشهور
زمان انتشار: شنبه 25 اسفند 1397 09:17

تجلیل از کادر پرورشی و تربیتی ناحیه یک ری

از معاونیان پرورشی و مربیان تربیتی شاغل در مدارس ناحیه یک‌ری در سالن نجم خاورمیانه شهرری تجلیل به‌عمل آمد.

شماره گزارش: 901691