شنبه 22 مرداد 1401-05:28
نام عکاس:
زمان انتشار: شنبه 7 خرداد 1401 20:41

اردوی تشکیلاتی مربیان سازمان دانش‌آموزی منطقه پیربکران استان اصفهان

اردوی تشکیلاتی مربیان سازمان دانش‌آموزی منطقه پیربکران استان اصفهان در اردوگاه شهید بهشتی برگزار شد.