شنبه 22 مرداد 1401-01:46
نام عکاس: حسین کاظمی
زمان انتشار: شنبه 7 خرداد 1401 20:34

طنین نوای «سلام فرمانده» در گلزار شهدای داراب

سرود سلام فرمانده در گلزار شهدای داراب با حضور دهه نودی و هشتادهای اجرا شد.

شماره گزارش: 1282828