شنبه 22 مرداد 1401-04:40
نام عکاس: محمود ولی پور
زمان انتشار: شنبه 31 اردیبهشت 1401 22:54

اجرای سرود سلام فرمانده

اجرای سرود سلام فرمانده با مشارکت سازمان دانش‌آموزی و همکاری حوزه پرورشی و بسیج دانش‌آموزی ناحیه ۲ قزوین در مزار شهدای شهر قزوین برگزار شد.