سه شنبه 18 مرداد 1401-00:50
نام عکاس: محمد غفاریان طوسی
زمان انتشار: پنج‌شنبه 29 اردیبهشت 1401 13:25

اجرای هماهنگ سرود سلام فرمانده توسط دانش‌آموزان تربت جام

سرود سلام فرمانده در مزار شهدا گمنام با همخوانی نوجوانان دهه هشتادی و نودی تربت جام برگزار شد.

شماره گزارش: 1280209