دوشنبه 2 خرداد 1401-06:38
نام عکاس: فرحناز دریایی
زمان انتشار: دوشنبه 8 آذر 1400 23:15

بیست و سومین مانور زلزله و ایمنی مدارس در محمودآباد

همزمان با سراسر کشور، بیست و سومین مانور زلزله و ایمنی در مدارس شهرستان محمودآبادبرگزار شد. این مانور به صورت نمادین با حضور مسئولان و دستگاه های اجرایی و عملیاتی شهرستان در هنرستان بعثت اجرا شد.

شماره گزارش: 1235171