یکشنبه 1 خرداد 1401-05:09
نام عکاس: عبدالحسین صادقی
زمان انتشار: شنبه 6 آذر 1400 21:13

سومین جلسه هماهنگی بیست و سومین مانور سراسری زلزله و ایمنی و بازدید میدانی در بوشهر

سومین جلسه هماهنگی بیست و سومین مانور سراسری زلزله و ایمنی و بازدید میدانی در مدرسه حضرت مریم‌(س) بوشهر برگزار شد .