سه شنبه 31 فروردین 1400-11:35
نام عکاس: بهمن صادقی
زمان انتشار: یکشنبه 5 بهمن 1399 12:31

جلسه شورای اجتماعی کشور

جلسه شورای اجتماعی کشور با حضور رحمانی فضلی وزیر کشور برگزار شد .

شماره گزارش: 1157208