سه شنبه 31 فروردین 1400-12:10
نام عکاس: صمد احسانی
زمان انتشار: یکشنبه 5 بهمن 1399 08:30

دوره آموزش مقدماتی خبرنگاری ویژه دانش آموزان دختر در یاسوج

اولین جلسه دوره آموزش مقدماتی خبرنگاری ویژه دانش آموزان دختر در یاسوج با موضوع خبرنویسی برگزار شد.