سه شنبه 31 فروردین 1400-11:37
نام عکاس: مجتبی نایب زاده
زمان انتشار: جمعه 3 بهمن 1399 13:49

حضور معاون پرورشی و فرهنگی آموزش و پرورش استان و روسای ادارات داخلی این حوزه در تربت جام

نشست معاون پرورشی و فرهنگی آموزش و پرورش استان و روسای ادارات داخلی این حوزه با معاونین پرورشی ادارات قطب شهید دهقان در تربت جام برگزار شد.