یکشنبه 29 فروردین 1400-00:17
نام عکاس: مبینا پاکدامن
زمان انتشار: دوشنبه 28 مهر 1399 15:15

رالی موتورسواران قانونمند مازندران

موتورسواران قانونمند مازندران به مناسبت هفته نیروی انتظامی به همت هیات موتورسواری مرکز استان برگزار شد.

شماره گزارش: 1131978