سه شنبه 7 بهمن 1399-13:41
نام عکاس: دریافتی
زمان انتشار: شنبه 12 مهر 1399 13:23

آتش سوزی در کالیفرنیا

هزاران نفر از ساکنان ناپای کالیفرنیا بعد از شروع آتش سوزی منتطقه را تخلیه کردند. آتش خانه ها و باغ ها را ویران کرد.

شماره گزارش: 1127716