شنبه 15 آذر 1399-00:53
نام عکاس: مجتبی صاحب زمانی
زمان انتشار: شنبه 29 شهریور 1399 10:27

بازسازی گنبد امامزاده سید محمد(ع) در کاشمر

بازسازی گنبد امامزاده سید محمد (ع) که در جاده کاشمر؛ خلیل آباد واقع شده است.