سه شنبه 31 فروردین 1400-11:02
نام عکاس: جواد ابراهیمی
زمان انتشار: چهارشنبه 15 مرداد 1399 19:16

برگزاری دهمین دوره انتخابات مجلس دانش آموزی خراسان رضوی به صورت مجازی

برگزاری دهمین دوره انتخابات مجلس دانش آموزی خراسان رضوی به صورت مجازی

شماره گزارش: 1113255