شنبه 15 آذر 1399-00:48
نام عکاس: حسین پیله ور
زمان انتشار: دوشنبه 13 مرداد 1399 11:51

هماهنگی طرح آماده باش هیئت ورزش همگانی در بیرجند استان خراسان جنوبی

هماهنگی طرح آماده باش هیئت ورزش همگانی در بیرجند با حضور دستگاه های اجرایی استان برگزار شد.