شنبه 10 آبان 1399-02:09
نام عکاس: مهدی ماهری
زمان انتشار: یکشنبه 29 تیر 1399 18:11

کارگران و کرونا

شیوع کرونا زندگی کارگران را از ابعاد مختلف تحت تاثیر قرار داده است، با توجه به اینکه شیوع این بیماری در محیط‌های کارگری موجب کاهش تولید و بیکاری بخش اعظمی از کارگران خواهد شد، رعایت نکات بهداشتی و پروتکل‌های بهداشتی موضوعی است که باید این روزها بیشتر مدنظر قرار گیرد.

شماره گزارش: 1099003

کلمات کلیدی: کارگران کرونا