دوشنبه 31 شهریور 1399-10:39
نام عکاس: دریافتی
زمان انتشار: شنبه 14 تیر 1399 09:35

حمله ملخ‌ها

در زیر تصاویری از حمله ملخ ها به مناطقی در کنیا، پاکستان، هند، نپال و یمن دیده می شود که طی ماه‌های اخیر گرفته شده است.

شماره گزارش: 1095139

کلمات کلیدی: حمله ملخ‌ها ملخ