شنبه 10 آبان 1399-02:41
نام عکاس: زهرا علی هاشمی
زمان انتشار: چهارشنبه 11 تیر 1399 14:31

نشست خبری سازمان استثنایی شهر تهران

نشست خبری سازمان استثنایی شهر تهران با حضور شهناز کریمی، رییس آموزش و پرورش استثنایی شهر تهران برگزار می شود.