دوشنبه 20 مرداد 1399-07:17
نام عکاس: مهدی ماهری
زمان انتشار: دوشنبه 9 تیر 1399 12:58

نشست خبری سخنگوی وزارت امورخارجه

نشست خبری سید عباس موسوی سخنگوی وزارت امور خارجه امروز برگزار شد.