سه شنبه 29 مهر 1399-10:22
نام عکاس: مهدی آراسته
زمان انتشار: جمعه 23 خرداد 1399 14:39

اقامه اولین نماز جمعه سال ۱۳۹۹ شهرستان خوسف استان خراسان جنوبی